Ngày ban hành:
30/03/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
31/01/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
14/01/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
05/09/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
08/07/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
28/03/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
21/09/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Căn cứ Chỉ thị số 2919/CT-BGDĐT ngày 10/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019 của ngành Giáo dục;

Căn cứ Quyết định số 3853/QĐ-UBND, ngày 31/7/2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2018-2019 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn Thành phố Hà Nội;

Căn cứ Hướng dẫn số 3611/SGDĐT-GDMN ngày 28/8/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Mầm non năm học 2018-2019 và Hướng dẫn số 3613/SGDĐT-GDMN ngày 28/8/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế chuyên môn cấp học Mầm non năm học 2018-2019;

Ngày ban hành:
11/09/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
18/04/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Căn cứ Kế hoạch số 974/KHLN-YT-GDĐT ngày 23/3/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và Sở Y Tế về phối hợp triển khai công tác phòng chống dịch và an toàn thực phẩm trong trường học năm 2018; Kế hoạch số 2932/KH-SGD&ĐT ngày 31/8/2017của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về Công tác An toàn thực phẩm và tổ chức thi đua “An toàn thực phẩm” ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2017 - 2018;

Ngày ban hành:
22/03/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
10/10/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

 

Thực hiện Kế hoạch liên tịch số 4496/KHLT-SGD&ĐT-CĐN ngày 21/12/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo và Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội về việc Tổ chức Hội thảo chuyên môn với chủ đề “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” năm học 2017 - 2018;

Ngày ban hành:
29/08/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
29/08/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 362
Tháng 09 : 33.584