Lần đầu tiên đưa con gái đến trường  tôi mới cảm nhận được những  vất vả của các cô  giáo, có bạn thì khóc theo bố mẹ, bạn thì ...